Крилен и лизгачки мотор во Чучер Сандево

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 6-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии 

Крилен мотор Lince 400 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 3 метри за едно крило, со опција бавен старт и бавен стоп
 
Паркинг рампи во Фершпед, Скопје


Монтирани Две паркинг  рампи Zuma за интензивно користење од фирмата Motorline Professional Португалија на Фершпед во Скопје

Крилен мотор во Скопје

Крилен мотор Lince 400 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 3 метри за едно крило, со опција бавен старт и бавен стоп
Лизгачки мотор Bravo 500 во Волково

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 6-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии
 
Крилен мотор Lince 400 во с.Орман, Скопје

Крилен мотор Lince 400 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 3 метри за едно крило, со опција бавен старт и бавен стоп.
 
Видео од крилиот мотор
Автоматски рампи во Фершпед, Скопје

Монтирани две паркинг рампи од брендот Motorline KBM6 за влез и излез во Фершпед - Скопјe. Додатно инсталиран е софтвер за мониторинг и за вадење на извештаи (дневни, седмични, месечни) за секој евидентиран влез и излез.
Лизгачки мотор Bravo 500 во Грдовјанка Штип

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 6-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии и шифрарник

Видео од  лизгачкиот моторот
Лизгачки мотор Bravo 500  Бардовци, Скопје

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 6-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии.

Видео од лизгачкиот мотор

Паркинг Рампа Тутунски комбинат - Прилеп

Монтирана паркинг рампа за интензивно користење од фирмата Motorline Professional Португалија на Тутунски комбинат Прилеп

Видео од рампа

Лизгачки мотор Bravo 500 во Зелениково гр.Скопје

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 6-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии 
 
Лизгачки мотор Bravo 500 во Рашче гр.Скопје

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 6-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии 
Лизгачки мотор Bravo 500 во Орешани, Скопје

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 6-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии.

Видео од лизгачкиот мотор
Лизгачки мотор Bravo 500 во Струга

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии и шифрарник
Крилен мотор Lince 400 во горно Лисиче

Крилен мотор Lince 400 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 3 метри за едно крило, со опција бавен старт и бавен стоп

Видео од крилниот мотор
Автоматика за крилен мотор Lince 400 во с.Бујковци

Монтирана автоматика за крилна врата(Lince 400) од фирмата (Motorline Professional) Португалијa ,Овој модел нуди автоматизација за двокрилна и еднокрилна врата со шарки.

Видео од крилниот мотор
Автоматика за лизгачка врата Bravo 500 - град Струга

Монтирана автоматика за лизгачка капија Bravo 500 од фирмата Motorline Professional Португалија со 2 години гаранција .
Автоматски рампи Александар Палас Скопје

Монтирана двојна паркинг рампа од брендод Motorline KBM6 , пред хотелот Александар Палас во Скопјe

Видео од рампите
Лизгачки мотор Bravo 800 во населба Лисиче

Лизгачки мотор Bravo 800 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 12 метри и тежина до 800 кг со опција бавен старт и бавен стоп
Крилен мотор Lince 400 во населба Лисиче

Крилен мотор Lince 400 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 3 метри за едно крило, со опција бавен старт и бавен стоп

Видео од крилниот мотор
Лизгачки мотор Bravo 500 во Кадино

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп

 Видео од лизгачкиот мотор

Лизгачки мотор Bravo 500 во Радишани

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп
Видео од лизгачкиот мотор

Лизгачки мотор Bravo 800 во село Челопек

Лизгачки мотор Bravo 800 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 12 метри и тежина до 800 кг со опција бавен старт и бавен стоп

Лизгачки мотор Bravo 500 во село Рашче

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп
Видео од автоматиката

Паркинг Рампа Хотел Изгрев - град Струга

Монтирана паркинг рампа за интензивно користење од фирмата Motorline Professional Португалија на Хотел Изгрев - град Струга


 

Паркинг Рампа - град Скопје

Монтирана паркинг рампа за интензивно користење од фирмата Motorline Professional Португалија на ЈП Градски Паркинг Скопје на депо за пајак.

Автоматика за крилна врата Lince 400 - општина Сарај

Монтирана автоматика за крилна врата(Lince 400) од фирмата (Motorline Professional) Португалијa во Општина Сарај. 

Автоматика за крилна врата Lince 400 - град Тетово

Монтирана автоматика за крилна врата(Lince 400) од фирмата (Motorline Professional) Португалијa во Град Teтово. 

Автоматика за лизгачка врата Bravo 500 - град Прилеп

Монтирана автоматика за лизгачка капија Bravo 500 од фирмата Motorline Professional Португалија