Лизгачки мотор Bravo 500 во Струга

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии и шифрарник .

Крилен мотор Lince 400 во горно Лисиче

Крилен мотор Lince 400 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 3 метри за едно крило, со опција бавен старт и бавен стоп

https://www.youtube.com/watch?v=kPMbWZ1XOkQ

Автоматика за крилен мотор Lince 400 во с.Бујковци

Монтирана автоматика за крилна врата(Lince 400) од фирмата (Motorline Professional) Португалијa ,Овој модел нуди автоматизација за двокрилна и еднокрилна врата со шарки.

https://youtu.be/pW0mcG_2BuI

Автоматика за лизгачка врата Bravo 500 - град Струга

Монтирана автоматика за лизгачка капија Bravo 500 од фирмата Motorline Professional Португалија со 2 години гаранција .

 

Автоматски рампи Александар Палас Скопје
 

Монтирана двојна паркинг рампа од брендод Motorline KBM6 , пред хотелот Александар Палас во Скопјe

Лизгачки мотор Bravo 800 во населба Лисиче

Лизгачки мотор Bravo 800 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 12 метри и тежина до 800 кг со опција бавен старт и бавен стоп

Крилен мотор Lince 400 во населба Лисиче

Крилен мотор Lince 400 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 3 метри за едно крило, со опција бавен старт и бавен стоп

Видео од крилниот мотор

Лизгачки мотор Bravo 500 во Кадино

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп

Видео од лизгачкиот мотор

Лизгачки мотор Bravo 500 во Радишани

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп

Видео од лизгачкиот моторЛизгачки мотор Bravo 800 во село Челопек

Лизгачки мотор Bravo 800 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 12 метри и тежина до 800 кг со опција бавен старт и бавен стоп

Лизгачки мотор Bravo 500 во село Рашче

Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп

Видео од автоматиката

Паркинг Рампа Хотел Изгрев - град Струга

Монтирана паркинг рампа за интензивно користење од фирмата Motorline Professional Португалија на Хотел Изгрев - град Струга


 

Паркинг Рампа - град Скопје

Монтирана паркинг рампа за интензивно користење од фирмата Motorline Professional Португалија на ЈП Градски Паркинг Скопје на депо за пајак.Автоматика за крилна врата Lince 400 - општина Сарај

Монтирана автоматика за крилна врата(Lince 400) од фирмата (Motorline Professional) Португалијa во Општина Сарај. 

Автоматика за крилна врата Lince 400 - град Тетово

Монтирана автоматика за крилна врата(Lince 400) од фирмата (Motorline Professional) Португалијa во Град Teтово. Автоматика за лизгачка врата Bravo 500 - град Прилеп

Монтирана автоматика за лизгачка капија Bravo 500 од фирмата Motorline Professional Португалија