РОЛО ГАРАЖНИ ВРАТИ - DOORHAN

Што нуди овој модел?

Индивидуални роло челични врати се достапни во широк дијапазон на големини и форми и се изработени според потребите на клиентите за да обезбедат цврстина, издржливост и безбедност.

Овој тип врати се наменети за различна употреба и се економични во поглед на одржување и сервис.

За разлика од панелните врати, роло гаражните врати се препорачуваат за места со среден и мал интезитет на користење!

За разлика од алумиунумските роло врати, металните се изработуват со федери и тубусни (се монтираат на цефката однадвор) мотори од 160 до 360 кг или индустриски странични мотори за по големите врати. Така вратите може да се употребуваат на рака и без  да се инсталира мотор. Курблата се користи само кај алуминумските роло врати пошто се изработуват без федери и тубуларни(во цефка) мотори!