social image

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

Метални противпожарни врати

Намалете го ширењето на огнот и дозволете безбедно да го напуштите местото!

Овој тип на противпожарни врати се произведува од страна на италијанската компанија Locher SRL и ги исполнуваат сите барања за објекти за противпожарна заштита за јавна употреба. 

Во зависност од условите, тие можат да бидат 60 минутни или 120 минутни. Се изработуваат со аголна каса 1.5 мм во која се вградува експандирачка гума, која се шири за време на пожар. Дебелина на крилото е 60 мм изработено од дупла пластифициран лим, изполнето со минерална вата. 
Оковот уклучува заклучувашта брава, регулируеми шарки едната автоматска, црна рачка.

Стандардна боја е светло сиво по RAL 7035, по желба може да се фарбаат во сите бои по РАЛ картата. Сите врати се сертифицирани по Европски стандарт EN 1634 - 1

Дополнителни аксесоари на  противпожарните врати се  анти-паник механизам, електрична брава, електричен магнет, автоматски туркач, противдимна гума, падашт праг.
По желба може да се вградуват пп прозори со димензии 300 х 400мм , 400 х 600 мм или кругли прозори со диаметар 300 мм.
 
Enplus
Uniform
Multiplay
SINGLE LEAF L-PROFIL
DOUBLE LEAF L-PROFIL

Алуминиумски - стаклени
противпожарни врати

Овој тип на противпожарни врати се произведува од страна на полската компанија Wisniovski  за сите објекти каде се бара противпожарна заштита. 

Исполната е со  специјално 30-минутно стакло со дебелина од 20-22 мм. или 60-минутно стакло со дебелина од 25-28 мм. и коефициент на спроводливост на топлина од 1,6 U (W / m2K). Ние исто така нудиме алтернатива - исполнета со огноотпорни алуминиумски панели, како и комбинација од двете.

Прилагодени за надворешна и внатрешна употреба.

Карактеристики:
-   Алуминиумски систем MB 78 EI со прекинат термички мост  
-   механизам за самозатварање GEZE TS 4000, метална рачка, брава со цилиндер
-   еденично стакло EI 30 или 60 мин.
-   стандартни бои – РАЛ 9016, 9006, 8014, 8016, 8017, 8019, 7035, 7040, 6029, 5010, 3000
 

Метални мултифукционални врати

Овој тип на врати се изработуват од италијанската компанија Locher SRL и се прилагодливи за различни видови на идивидуални и јавни објекти нај многу за подрумски простории, канцеларии, електрични соби, сервисни и магацински простории и др.

Мултифункционалните метални врати ја имаат истата визија како и противпожарните
дебелина на крилото е 60 мм изработено од дупла пластифициран лим, изполнето со изолационен метеријал. 
 
Оковот уклучува заклучувашта брава, регулируеми шарки едната автоматска, црна рачка.

Стандардна боја е светло сиво по RAL 7035, по желба може да се фарбаат во сите бои по РАЛ картата. Сите врати се сертифицирани по Европски стандарт EN 1634 - 1
Дополнителни аксесоари на металните врати се  анти-паник механизам, електрична брава, електричен магнет, автоматски туркач, противдимна гума, падашт праг.

Лизгачки противпожарни врати

Овој тип на врати се изработуват од италијанската компанија Novoferm Германија и се прилагодливи за различни видови на идивидуални и јавни објекти нај веке за подрумски, сервизни и магацински простории и др.

Се изработуваат со крило со дебелина 87 мм, дебелина на лимот 0.9 мм, изолационна исполна, пластифицирано, фарбано во боја по RAL 7035(стандартна боја). Касата е со горна водилица, пластифицирана и фарбана по RAL 7035(стандартна боја). По желба може да се фарбат во сите бои по РАЛ картата.

Лизгачките противпожарни метални врати може да бидат 60 или 120 минутни.
Лизгачка врата едно крило 60 мин
Лизгачка врата две крила 60 мин
Лизгачка врата едно крило 120 мин
Лизгачка врата две крила 120 мин