Монтирани влезни модуларни бришалки East Gate Mall - Влез Исток
МОДУЛАР 9300 – Монтирани модуларни бришалки во East Gate - Скопје со диммензии : 2400 х 4800 мм , од водечката Компанија https://www.texconcept.pl/ од Полска. 
 
Монтирани влезни модуларни бришалки ATS-GROUP - Mакедонски Брод
МОДУЛАР 9300 – Монтирани три модуларни бришалки во Македонски Брод со диммензии : 900 х 1800 мм, 1500 х 2100 мм и 900 х 1200 мм, од водечката Компанија https://www.texconcept.pl/ од Полска. 


 
Монтирани влезни модуларни бришалки East Gate Mall - Главен ввлез
МОДУЛАР 9300 – Монтирани модуларни бришалки во East Gate - Скопје со диммензии : 2400 х 4800 мм , од водечката Компанија https://www.texconcept.pl/ од Полска.