social image
Панелна Сегментна гаражна врата во Орешани
Монтирана сегментна панелна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија .  Боја Бела(RAL 9010) , тип на панел (W-line) (Smooth) Димензии : 2370 х 2030   со
пешачка врата Doorhan . Монтирана во Орешани , Скопје
Сегментна панелна гаражна врата во Гостивар
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Гостивар тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Бела (RAL 9010) со димензии 2375х2150

Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Козле
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Козле , Скопје тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Бела (RAL 9010) со димензии 2500х2280

Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата и лизгчки мотор  во Козле , Скопје
 
Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии и  Роло алуминиумска гаражна врата бела боја со автоматика со тубуларен мотор, димензии 5160 х 2470 mm .
Видео од гаражна врата
Видео од лизгачки мотор
Сегментни панелни гаражни врати во Чаир
Монтирани три сегментни гаражни врати на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирани во Скопје тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензии 3500х2280 мм
 
Сегментни панелни гаражни врати во Мралино
Монтирани три сегментни гаражни врати на DoorHan - Чешка,
Без Автоматика
Монтирани во Мралино Илинден , тип на панел: V-line , површина на панел: Smooth, боја : Сива (Ral 9006) со димензии 2500х2150мм

Видео од гаражна врата
Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Скопје населба Драчево
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Драчево тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензии 3500х2280 и 2 панел прозори

Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата во  Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата сива боја  со тубуларен мотор, димензии 2190 х 2600 mm 

Сегментна панелна гаражна врата во Битола
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Битола тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Бела (RAL 9010) со димензии 2375х2150

Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Скопје населба Тафталиџе
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Тафталиџе тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензии 3500х2280

Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Скопје населба Сопиште
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Сопиште тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензии 3800х2340

Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Ржаничино
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Битола тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Бела (RAL 9010) со димензии 3500х2280

Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Скопје
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Битола тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Кафеава (RAL 8014) со димензии 2780х2280

Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата во Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата Сива боја  со тубуларен мотор, димензии       5760 х 2600 mm 

Видео од гаражна врата

Сегментна панелна гаражна врата во Маврово
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Маврово тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензии 3500х2280 со фотокелии
Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Штип
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Штип тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензии 3000х2280
Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата во Радишани, Куманово
 

Роло алуминиумска гаражна врата Антрацит боја  со тубуларен мотор, димензии 2 900 х 2400 mm 
 

Сегментна панелна гаражна врата во Богданци
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Богданци тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: DarkOak (RAL 9010) со димензии 3420х2280

Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Волково
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Волково тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Бела (RAL 9010) со димензии 3000х2280
Роло гаражна врата за Хемиско , Скопје
 

Роло решетка сива боја (Ral 9006) димензии 1600х2450мм со автоматика на Motorline Professional - Португалија.

Видео од гаражна врата

 
Сегментна панелна гаражна врата во Бардовци , Скопје
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Бардовци тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензиј 4000х2400

Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата за Златна копачка , Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата бела боја  со тубуларен мотор, димензии 1350 х 2700mm 

Роло гаражна врата во Радишани, Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата сива боја  со тубуларен мотор, димензии 4410 х 2260 mm 

Роло гаражна врата со странична врата во Ѓорче Петров, Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата сива боја  со тубуларен мотор, димензии 5000 х 2400mm и пешачка алуминиумска врата исполнета со ламели со димензии 100x 2400mm.

Сегментна панелна гаражна врата во Струмица
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Струмица, тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со 4 прозорчиња

Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата со странична врата во Аеродром, Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата сива боја  со тубуларен мотор, димензии 4280 х 2280mm 

Видео од гаражна врата
Сегментна панелна гаражна врата во Црниче
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Црниче - Скопје , тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: бела со димензии 3500х2280

Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата со странична врата во Козле, Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата бела боја  со тубуларен мотор, димензии 4500 х 3200 mm 

Сегментна панелна гаражна врата во Козле , Скопје
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во населба Козле, тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: (RAL 8014).

Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата со странична врата во Пинтија, Скопје
 

Роло алуминиумска гаражна врата бела боја  сотубуларен мотор, димензии 2550 х 2650mm и пешачка алуминиумска врата исполнета со ламели со димензии 099 x 2650mm.

Роло гаражна врата  во Хром, Скопје
 
Роло алуминиумска гаражна врата сива боја  со автоматика тубуларен мотор со курбла. Монтирани во населба Хром во Скопје 
.
Видео од гаражна врата
Роло гаражна врата и лизгчки мотор  во Рашче , Скопје
 
Лизгачки мотор Bravo 500 од водечката компанија Motorline Professional за ширина до 7-8 метри и тежина до 500 кг со опција бавен старт и бавен стоп со фотокелии и  Роло алуминиумска гаражна врата сива боја со автоматика со тубуларен мотор, димензии 4860 х 2650mm.
.
Видео од гаражна врата
Видео од лизгачки мотор
Роло гаражна врата во Скопје
Две роло гаражни врати монтирани во фирма Ариљеметал - Скопје, Антрацит боја (RAL7016) со димензии 1650x2893мм и 2690х3000мм, автоматика со тубуларен мотор со курбла.

Видео од гаражна врата
Панелна Сегментна гаражна врата во Прилеп
Монтирана сегментна панелна гаражна врата на DoorHan - Чешка со горни федери, автоматика на Motorline Professional - Португалија .  Боја Антрацит (RAL 7016) со
пешачка врата Doorhan  и 5 прозорчиња. Монтирана во Прилеп,
Сегментни гаражни врати
во Скопје ул.Прашка 13
Монтирани две сегментни панелни гаражни  врати со панел: M-Line, површина на панел: wood grain, боја: Антрацит (Ral 7016) со димензии 3250x2210mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional
во Скопје на улица Прашка 13

Видео од гаражна вратa 1
Видео од гаражна вратa 2
Панелна Сегментна гаражна врата во Свети Николе
Монтирана сегментна панелна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија .  Боја Бела (RAL 9010) .
Монтирана во Свети Николе,
Панелна гаражна врата
во Куманово
Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со горни федери, автоматика на Motorline Professional. - Португалија. Монтирана во Гр. Куманово, со димензии: 6000 mm x 1930 mm, тип на панел: M-Line, површина на панел: Woodgrain, боја: Антрацит (RAL 7016).
Панелна гаражна врата
во Маврово

Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со горни федери до 50 000 циклуси, автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Кратово, со димензии: 3800 x 2400 mm, тип на панел: M-Line, површина на панел: Smooth, боја: Антрацит (RAL 7016).
Панелна гаражна врата
во Свети Николе

Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија, екстерни батерии за 7 отварања при прекин на струја и фотоќелии ( безбедносни сензори ). Монтирана во Свети Николе, со димензии: 3220 x 270 mm, тип на панел: M-Line, површина на панел: Woodgrain, боја: Бела (RAL 9010).
Панелна гаражна врата
во Куманово

Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Куманово, со димензии: 3800 x 2400 mm, тип на панел: M-Line, површина на панел: Smooth, боја: Црна (RAL 9005).
Сегментна панелна гаражна врата во Куманово

Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Куманово тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензиј 3000х2150
Видео од гаражната врата
Сегментна панелна гаражна врата во Илинден

Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Куманово тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензиј 3500х2280
Сегментни панелни гаражни врати во Св.Николе

Монтирани две сегментни гаражни врати на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирани во Св.Николе тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Антрацит (RAL 7016) со димензиј 3000х2280
Сегментна панелна гаражна врата во Бардовци

Монтирана сегментна гаражна врата на DoorHan - Чешка со автоматика на Motorline Professional - Португалија. Монтирана во Бардовци тип на панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Dark Oak (орев) со димензиј 3000х2470
Видео од гаражната врата
Панелна гаражна врата
во Соње, Скопје

Монтирана Панелна гаражна врата со панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: антрацит (RAL9010) со димензии 3470x2230mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Панелна гаражна врата с. Жировница
Монтирана Панелна гаражна врата со панел: M- Line, димензии 3500х2280 мм, од брендод DoorHan Чешка и автоматика Motorline Professional.
Панелна гаражна врата гр. Куманово
Монтирана Панелна гаражна врата со отвори за вентилација на горен панел. M- Line, Winchester (светол даб - Бука) боја, димензии 2500х2350 мм. Бренд DoorHan Чешка и автоматика Motorline Professional.
Панелна гаражна врата с. Лозово
Монтирана Панелна гаражна врата со 4 стакла, панел: M- Line, димензии 5950х2250 мм, од брендод DoorHan Чешка и автоматика Motorline Professional.
Роло гаражна врата со автоматика во Радовиш
 
Роло алуминиумска гаражна врата сива боја со автоматика со тубуларен мотор, димензии 2920 х 2510mm и пешачка алуминиумска врата исполнета со ламели со димензии 1000 x 2340mm.
Роло гаражна врата со автоматика во Кисела Вода, Скопје
 
Роло алуминиумска гаражна врата сива боја со автоматика со тубуларен мотор, димензии 4980 х 2400mm и пешачка алуминиумска врата исполнета со ламели со димензии 900 x 2200mm.
Роло гаражна врата со автоматика во Пинтија, Скопје
 
Роло алуминиумска гаражна врата сива боја со автоматика со тубуларен мотор, димензии 4920 х 2380mm.
Роло гаражна врата со автоматика во Пинтија, Скопје
 
Роло алуминиумска гаражна врата бела боја со автоматика со тубуларен мотор, димензии 6000 х 2500mm.
Сегментна гаражна врата
в
о Битола

Монтирана сегментна гаражна врата со панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: сива (RAL9006) со димензии 2550x2130mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
в
о Ченто, Скопје

Монтирана сегментна гаражна врата со панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: бела (RAL9010) со димензии 5470x2180mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
в
о Чаир, Скопје

Монтирана сегментна гаражна врата со панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: антрацит (RAL7016) со димензии 4290x2260mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
в
о Љуботенски Пат, Скопје

Монтирана сегментна гаражна врата со панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: бела (RAL9010) со димензии 2960x2220mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
во Никуштак, Куманово

Монтирана сегментна гаражна врата со панел: W-Line, површина на панел: мазен - Smooth, боја антрацит (RAL7016) со димензии 2950x2280mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментни гаражни врати
во Гостивар
 
Монтирани четири сегментни гаражни врати со панел: M-Line, површина на панел: мазен - Smooth, боја: златен даб (Golden Oak) со димензии 2740x2210mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
во с. Жировница - Дебар
 
Монтирана сегментна гаражна врата со панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: Winchester, четири вентилациони решетки: 334x138mm со димензии 3500x2280mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
во с. Булачани - Скопје
 
Монтирана сегментна гаражна врата со панел: M-Line, површина на панел: Wood grain, боја: темен даб (Dark Oak) со димензии 2990x2680mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментни гаражни врати
во Штип
 
Монтирани две сегментни гаражни врати со M-Line панел, боја Winchester со димензии 2320x2470mm и 3180x2470mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
во Куманово
 
Монтирана сегментна гаражна врата со M-Line панел, боја бела (RAL9010) со димензии 2500x2150mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
во Сопиште, Скопје
 
Монтирана сегментна гаражна врата со M-Line панел, боја антрацит (RAL7016) со димензии 5750x2050mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional.
Сегментна гаражна врата
во Петровец, Скопје
 
Монтирана сегментна гаражна врата со W-Line панел (мазен-Smooth) , боја антрацит (RAL7016) со димензии 2460x2140mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
Роло гаражна врата со автоматика во Радишани
 
Монтирана роло алуминиумска гаражна врата бела боја со автоматика со тубуларен мотор и со димензии 2740 х 2320mm.
Роло гаражна врата со автоматика во Охрид
 
Роло алуминиумска врата со отвори за изоолација, бела боја, 3400 х 3140mm, со фотоќелии и мотор Motorline Rolling SP 160.
Сегментна гаражна врата во Прилеп
 
Монтирана сегментна гаражна врата со касетен панел, боја темен даб, со димензии 2450 х 2030mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional.
 
Сегментна гаражна врата во Карпош 4, Скопје
 
Монтирана сегментна гаражна врата со A-Line панел (мазен), боја сива (RAL9006), со димензии 4870 х 2020mm од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional.
 
Роло гаражна врата со автоматика во Влае
 
Монтирана роло алуминиумска гаражна врата сива боја со автоматика со тубуларен мотор и UPS (за отворање кога нема струја) со димензии 5200 х 2700mm.
Роло гаражна врата со автоматика во c.Љубин
 
Монтирана роло алуминиумска гаражна врата сива боја со автоматика со тубуларен мотор и со димензии 3720 х 2590mm. 
 
Сегментна гаражна врата во с.Радуша
 
 
Монтирана сегментна гаражна врата М-лине панел, боја антрацит,прозори цел панел со димензии 4750х2230 од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional.
 
Роло гаражна врата во Куманово
 
Монтирана е роло гаражна врата боја бела со димензии 3000х2050 со автоматика и вграден UPS(за отварање кога нема струја).
Роло метална врата со ортвори за вентилација во Охрид

Роло врата со федери за рачно отварање и Тубосен мотор Motorline Rolling 160Sp. Димензии 3940 х2540mm.
Панелна гаражна врата населба Хиподрум

Монтирана панелна гаражна врата DoorHan со автоматика Motorline. Димензии 3000 х 2610mm, антрацит боја.
Панелна гаражна врата во Куманово
Монтирана панелна гаражна врата DoorHan со автоматика Motorline.M-line Wood Grain ,сива боја со димензии 7000 x 3000mm.
Панелна гаражна врата во Радовиш

Монтирана панелна гаражна врата DoorHan со автоматика Motorline.Панел:M-line Wood Grain бела боја. Со димензии 5700 x 2430mm, со пешачка врата и прозори.

Сегментна гаражна врата - монтирана во Крушево

Монтирана сегментна гаражна врата дим. 250x203 см. рапав М-лине панел, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional

Сегментна гаражна врата - монтирана во Волково (Скопје)
Монтирана сегментна гаражна врата  од брендот DoorHan - Чешка и автоматика на компанијата Motorline Professional

Сегментна гаражна врата - монтирана во с.Лактиње

Монтирана сегментна гаражна врата со димензии 530х250 см од брендот DoorHan - Чешка ,боја златен даб,панел-Cassete и автоматика Rosso Evo 120 на компанијата Motorline Professional
Видео од гаражната врата

 

Монтажа 2 бр. сегментни врати Сопиште
Монтирани две панелни врати M line панел бела боја. Димензии 275х284 см
Панелна гаражна врата во с. Челопек (Тетово)

Димензии 480х240 см со мала пешачка со уграден туркач, низок праг, дихтунзи на касата и на крилото, окапник, сензор, и обоена каса во рал 7016.
Панелни гаражни врати во Маврово

Монтирани 3х сегментни гаражни врати дим. 294x225  см. рапав М-лине панел, боја орев од брендот DoorHan - Чешка и автоматика на компанијата Motorline Professional 
Панелнa гаражнa вратa во с.Велебрдо (Дебар)

Монтирана сегментна гаражна врата со заштитна брава рапав М-лине панел, боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка без автоматика.
Панелнa гаражнa вратa во Штип

Монтирана сегментна гаражна врата. Боја златен даб од брендот DoorHan - Чешка и автоматика на компанијата Motorline Professional

Сегментна гаражна врата - монтирана во Кавадарци

Монтирана сегментна гаражна врата рапав М-лине панел, боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional

Видео од гаражната врата 

Сегментна гаражна врата - монтирана во град Прилеп

Монтирана сегментна гаражна врата дим. 2,95 x 3.25 м. рапав М-лине панел, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - монтирана во с.Оризари Велес
Монтирана сегментна гаражна врата со димензии 2.48x2.17. Боја бела од бредот DoorHan-Чешка и автоматика RossoEvo 60 на компанијата Мotorline Professional
Сегментна гаражна врата , монтирана во општина Карпош
Монтирана гаражна врата со димензии 5,90х2,30м. Боја-сива , од престижниот бренд на DoorHan-Чешка, со автоматика RossoEvo100 на компанијата Мotorline Professional

Сегментна гаражна врата - монтирана во населба Јака

Монтирана сегментна гаражна врата рапав М-лине панел, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - монтирана на Настел 

Монтирана сегментна гаражна врата рапав С-лине панел, боја црна од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - монтирана во населба Јака 

Монтирана сегментна гаражна врата рапав М-лине панел, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - монтирана во Петровец

Монтирана сегментна гаражна врата рапав М-лине панел, боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - монтирана во Топанско Поле

Монтирана сегментна гаражна врата рапав М-лине панел, боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - град Прилеп

Монтирана сегментна гаражна врата М-лине рапав панел, боја бела од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - град Кичево с.Грешница

Монтирана сегментна гаражна врата M-line мазен панел, боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - село Боговиње

Монтирана сегментна гаражна врата индустриски мазен панел на ситни ребра со дополнителни прозори од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Козле

Монтирана сегментна гаражна врата мазен цел панел, боја бела од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Радишани

Монтирана сегментна гаражна врата М-лине рапав панел, боја кафеава од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Карпош 4

Монтирана сегментна гаражна врата индустриски мазен панел на ситни ребра, боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 120 на компанијата Motorline Professional монтирана во Карпош 4 на станбена зграда на Глобал Импакт 

Сегментна гаражна врата - населба Црниче

Монтирана сегментна гаражна врата М-лине рапав панел, боја бела од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Влае

Монтирана сегментна гаражна врата мазен М-лине панел, боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 120 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Сопиште

Монтирана сегментна гаражна врата мазен С-лине панел, боја сива од брендот Криспол - Полска и автоматика Rosso Evo 120 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - град Куманово

Монтирана сегментна гаражна врата мазен индустриски мазен панел со ситни ребра боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Црниче

Монтирана сегментна гаражна врата мазен М-лине панел, бела боја од  брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Кисела Вода

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра,боја сива со федери за 25 000 циклуси од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 120 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - населба Пролече

Монтирана сегментна гаражна врата со рапав М-лине панел,боја антрацит од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

Видео од гаражната врата

 

Сегментна гаражна врата - населба Соње

Монтирана сегментна гаражна врата панел со касети во дрво боја од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата - населба Хиподром

Монтирана сегментна гаражна врата панел мазен со ситни ребра, боја сива, брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 120 на компанијата Motorline Professional 

Сегментна гаражна врата-Прдејци

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра бела боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Прдејци


 

Сегментна гаражна врата-Аеродром

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра бела боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана на станбена зграда во Аеродром


 

Сегментна гаражна врата-Радишани

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, цел мазен панел антрацит со отвори за вентилација  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Радишани


 

Сегментни гаражни врати-Струмица

Монтирани две сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, панел со касети бела боја и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Струмица


 

Сегментна гаражна врата-Прилеп

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел во дрво боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Штип 

Сегментна гаражна врата-Тетово

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра бела боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Тетово 

Сегментна гаражна врата-Битола

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра боја антрацит  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Битола


 

Сегментна гаражна врата-Козјак

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел во дрво боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана на Козјак 

Сегментна гаражна врата- Куманово

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, цел мазен панел бела боја и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во град Куманово.


Видео од гаражната врата
 

Сегментна гаражна врата- Јурумлери

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, рапав М-лине панел  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во Јурумлери


Видео од гаражната врата
 

Сегментна гаражна врата-Прилеп

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен панел во дрво боја (Winchester)  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во Прилеп


Видео од гаражната врата
 

Сегментна гаражна врата-Битола

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка,цел мазен  панел  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во Битола


Видео од гаражната врата
 

Гаражна врата Летечко крило - општина Бутел

Монтирани две гаражни врати летечко крило од бреднот Новоферм - Германија со автоматика од Motorline Professional-Португалија.


Видео од гаражните врати


 

Сегментна врата - касета панел бела боја во Велес

Монтирана сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, панел со касети на приватна куќа во Велес 

Сегментна гаражна врата- Свети Николе

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел бела боја со една линија на панелот и автоматика од Motorline Professional-Португалија во град Свети Николе 

Сегментна гаражна врата- Тафталиџе

Монтирана сегментна врата на станбена зграда на Тар Инженеринг од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел со ситни ребра рал 9006, федери од позади доколку напред нема доволно место  и  автоматика од Motorline Professional-Португалија во населба Тафталиџе.


Видео од гаражната врата
 

Сегментна врата Црна- населба Козле

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел со една линија на панелот и автоматика од истиот бренд DoorHan во населба Козле 

Роло гаражна врата - Општина Шуто Оризари- Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на објект во Шуто Оризари

Видео од гаражната врата

 

Сегментни врати боја Winchester-Долно Соње

Монтирани две сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, боја (Winchester) мазен  М-лине панел со една линија на панелот и автоматика од Motorline Professional 

Видео од гаражна врата

 

Сегментна гаражна врата- Град Радовиш

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел бела боја со една линија на панелот и автоматика од Motorline Professional-Португалија во град  Радовиш 

Сегментни врати Дрво боја село Сушица-Струмица

Монтирани сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, панел со касети со автоматика од Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во село Сушица-град Струмица


Видео од гаражната врата
 

Сегментна врата Антрацит- Росоман

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен панел со ситни ребра со автоматика од Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во Росоман 

Роло гаражна врата - Општина Карпош- Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна гаража во станбена зграда на Флоростат

Видео од гаражната врата


 

Роло гаражна врата во Соње - Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата кафеава боја со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна гаража во Соне град Скопје

Видео од гаражната врата

 

Сегментна врата во населба Јака-Илинден

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра со автоматика од Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во населба Јака-Илинден


 

Сегментна врата во град Кочани

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен цел панел РАЛ 9016 со автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во Кочани 


 

Сегментна врата вo населба Пинтија

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен цел панел РАЛ 9016 со автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во населба Пинтија


 

Роло гаражна врата - Општина Центар- Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна гаража во населба Центар


 

Сегментна гаражна врата - населба Волково

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја бела со федери за 25 000 циклуси од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - населба Тафталиџе

Монтирана сегментна гаражна врата на станбена зграда од градежната компанија Флорастат, со мазен панел на ситни ребра, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - град Штип Карбинци

Монтирана сегментна гаражна врата на приватна куќа со мазен панел на ситни ребра, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - град Радовиш

Монтирана сегментна гаражна врата на приватна куќа во Радовиш со мазен панел на ситни ребра, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - oпштина Илинден

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја сива со федери за 25 000 циклуси од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - Град Скопје

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја сива  од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional, на станбена зграда на Маком Градба

 

Роло гаражна врата -  населба Волково

Монтирана роло гаражна врата бела боја, автоматика на брендот Motorline Professional во населба Волково

 

Сегментна гаражна врата - Љуботен

Монтирана сегментна гаражна врата со целосен мазен панел, боја сива  од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional, на приватна куќа во Љуботен

 

Сегментна гаражна врата - град Тетово

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја Антрацитна приватна куќа во Тетово

 

Сегментна гаражна врата - Марино

Монтирана сегментна гаражна врата од брендот DoorHan - Чешка, мазен панел со ситни реба, боја сива со автоматика Rosso Evo 100 на Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата град Куманово

Монтирана сегментна гаражна врата со луксузен мазен панел  боја бела на  приватна куќа во Куманово

видео од гаражната врата

Сегментна гаражна на Медика С

Монтирана сегментна гаражна врата со панел на ситри ребра наместена на приватна клиника Медика С
 

Сегментна гаражна врата - град Прилеп

Монтирана сегментна гаражна врата со индустриски панел на приватна куќа во Прилеп

Видео од гаражната врата

Сегментна гаражна врата со пешачка врата -проект Дубровкиња

Монтирана сегментна гаражна врата со врагеда врата во врата во Скопје на фирма Дубровкиња
 

Сегментна гаражна врата - населба Радишани

Монтирана сегментна гаражна врата Рал 9010 со мазен панел монтирана на приватна куќа во Радишани
 

Сегментна гаражна врата - село Рашче

Монтирана сегментна гаражна врата Рал 7016 на приватна куќа во село Рашче

Видео од гаражната врата

Сегментна гаражна врата - Синерџи Бизнис Центар

Монтирана сегментна гаражна врата со индустриски панел, појачани федери за 75000 отварања поставени на задниот дел од вратата.

Сегментна гаражна врата - Село Палчиште

Монтирани четири сегментни гаражни врати боја Антрацит во село Палчиште.
Видео од гаражната врата
 

Роло гаражна врата - населба Ѓорче

Монтирани две роло гаражни врати боја антрацит. Во населба Ѓорче Петров

 

Сегментна гаражна врата - населба Козле

Монтирани две сегментни гаражни врати DoorHan со автоматика во населба Козле.

 

Против пожарни алуминиумски врати

Монтирани против пожарни алуминиумски врати од фирмата (Wisniowski) Полска.

Брза автоматска врата - проект Костал

Монтирана брза врата од фирмата (Motorline professional) Португалија.
Погодна за внатрешно одвојување на погони.
 

Сегментна гаражна врата - населба Влае

 Со мазен цел панел  во RAL 9007  монтирана на семејна куќа.

Сегментна гаражна врата - Мирковци

Гаражна врата со панел на коцки RAL goledn oak (Златен даб) so 5 прозори и лизгачки мотор Motorline proffesional на главната капија.

Сегментна гаражна врата - град Кочани

Сегментна гаражна врата со вградена пешача врата монтирана на хала во Кочани

Сегментна гаражна врата - град Скопје

Сегментна гаражна врата со индустриски панел

Роло гаражна врата - населба Пинтија

Роло гаражна врата во боја RAL 8014 (кафеава) со мотор Motorline proffesional ROLING 160.

Сегментни гаражни врати

Сегментни гаражни врати со отвори за вентилација од фирмата (DOORHAN) Чешка
 

Сегментна гаражна врата - населба Сопиште

3 бр. сегментни врати .DoorHan во боја Антрацит РАЛ 7016 наместени во Сопиште. Цел мазен панел. Странични федери, кои заштедуваат висина кај ниски гаражи до 13 cm.

Сегментна гаражна врата - населба Хиподром

Сегментна гаражна врата во РАЛ (Golden Oak) Со две стакла на горен панел и странични федери

Роло гаражна врата -Пробиштип

Монтирана роло гаражна врата црна боја со мотор Motorline proffesional SP 160.

Сегментна гаражна врата - Сервис Џеповски

1 број сегментна гаражна врата од фирмата DOORHAN (Чешка).
Со пешачка врата и во RAL-9006