РЕФЕРЕНЦИ

Препораки и благодарници за професионалноста и вештината во извршување на своите работи кои беа специфични по своето барање.
 

НАСТЕЛ ТАФТАЛИЏЕ

Монтирани 44 против пожарни врати од фимрата (Locher,Италија) и две сегментни гаражни врати од фирмата (Doorhan, Чешка)

АДОРА ФЛАТИРОН

150 Еднокрилни против пожарни врати со дополнителни акцесоари. Повеќе од 80 еднокрилни против димни врати со дополнителни акцесоари

ЕАСТ ГАТЕ

450 Противпожарни врати (еднокрилни+двокрилни) со дополнителни акцесоари. 10 Индустриски сегментни врати и 4 роло врати.

JOHNSON MATTHEY

10 брзи врати, 10 спецјални метални врати. Повеќе од 50 еднокрилни и двокрилни противпожарни врати со и без стакло.

HOTEL MARRIOT

Повеќе од 130 еднокрилни и двокрилни противпожарни врати и дополнителни аксесоари.

T-HOME GERMANY

Повеке од 70 еднокрилни и двокрилни противпожарни врати, индустриска врата за влез и дополнителни аксесоари.

СЕДИШТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ

Сегментни врати со 60 мм дебелина на панелот, Роло гаражни врати и повеќе од 60 енокрилни и двокрилни противпожарни врати.

KEMET-ELECTRONIC USA

Специјални врати со жалузини и повеќе од 50 еднокрилни и двокрилни врати.

KROMBERG & SCHUBERT

8 рампи за товар, 8 дихтузни за шлепери, 8 противпожарни прозори, 11 индустриски сегментни врати, 10 специјални метални врати со железни решетки, 80 еднокрилни и двокрилни противпожарни врати.

АЏИБАДЕМ СИСТИНА

Монтирани противпожарни врати од брендот Новоферм Германија во една од најелитните приватни болници Аџибадем Систина.

НЕУРОМЕДИКА СКОПЈЕ

Противпожарни врати (Locher,Италија) монтирани во новоизградената болница на Неуромедика во Скопје.