Рудник Боров Дол во Радовиш

Монтирани две индустриски роло врати во хала на рудник Боров Дол, Радовиш.
Димензии: 9700 х 7500mm, боја: сива (RAL9006).
 

Видео од индустриска роло врата
 

Фабрика Брако во Велес

Монтирани три индустриски сегментни врати во хала во фабрика Брако, Велес.
Димензии: 2 х 4750 х 4980, 4420 х 5280mm,
панел: M-line, боја: бела (RAL9010).

Фабрика ИнтерМеталМет во Струмица

Монтирана индустриска сегментна врата во хала во фабрика ИнтерМеталМет, Струмица.
Димензии: 6500 x 4400mm, панел: M-line, боја: антрацит (RAL7016).
 

Фабрика MS&TS во Скопје

Монтирани четири индустриски сегментни врати на DoorHan - Чешка со автоматика од престижниот бренд на Motorline. Панел: M-line, боја: сива (RAL9006).

Индустриска хала- Богданци

Монтирани две индустриски сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел , боја антрацит,димензии 4900х4900 high lift со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во Богданци

Роло индустриска врата ф-ма Брако гр. Велес

Роло врата со алуминумска ламела со изолација, Тубосен мотор и федери за рачно отварање. Димензии 570 х 494 см.

Брзa вратa во Костал Охрид

Монтирани три брзи врати од брендот Motorline Professional - Португалија на индустриска хала.

Фабрика Дрекселмаер во Куманово

Монтирани врати во фабрика Дрекселмаер, Куманово на светски познатиот бренд Novoferm - Германија:

- 5 индустриски сегментни врати;
- 3 товарни рампи;
- 3 брзи+ лизгачки противпожарни (120 мин) врати;
- 25 противпожарни (120 мин) врати.

Индустриска хала- Гевгелија

Монтирана индустриска сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра, боја сива со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во Гевгелија

Индустриска хала- Охрид

Монтирани две индустриска сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра, со алуминиумски стаклен панел, боја сива со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во Охрид

Индустриска хала- Битола Кромберг & Шуберт

Монтирана утоварна рампа и засолниште за истовар од фабриката Novoferm Германија.

Фабрика Костал Охрид

Монтирана брза индустриска гаражна врата модел Novo Speed произведено од фирмата Novoferm Германија


 

Индустриска хала- Гевгелија

Монтирани три сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра, боја црвена со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во Гевгелија

Индустриска хала-Oхрид

Монтирани четири сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра сива боја, автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во Охрид

Индустриска хала- ФЕДС Охрид

Монтирани две сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел  сива боја, автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во Охрид

Индустриска хала во Тетово

Монтирани четири сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел  бела боја, автоматика од Марантек - Германија на индустриска хала во Тетово

Индустриски oбјект - Бунарџик 

Монтирани 5 индустриски сегментни гаражни врати со дим. 5м x 5м од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра РАЛ 7016 со автоматика од Motorline Professional - Португалија. Две утоварни рампи од фабриката Новоферм - Германија, и 25 противпожарни метални врати од фабриката Лохер - Италија

Две панелни врати на индустриска хала - Визбегово

Две индустриски панелни врати од фабриката DoorHan - Чешка со автоматика за индустриски врати на компанијата Motorline Professional монтирани на индустрки објект во Визбегово

Индустриски сегментни врати на Бал Комерц

Монтирани три сегментни врати од фабриката Новоферм - Германија, индустриски мазен панел на ситни ребра РАЛ 7016 со  индустриска автоматика од Марантек-Германија

Брзa вратa во индустриски објект - град Прилеп

Монтирана брза врата од брендот Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во град Прилеп

Брзи врати на Алкалоид - град Скопје

Монтирани две брзи врати од брендот Motorline Professional - Португалија на индустриска хала на Алкалоид во град Скопје

Индустриски сегментни врати- Визбегово

Монтирани две сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, начин на отварање High Lift  со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриски објект во населба Визбегово.

Брзa вратa на Кобо Продукт - Кадино

Монтирана брза врата од брендот Motorline Professional - Португалија на индустриска хала на Кобо Продукт во Кадино

Видео од брзата врата

Индустриска хала- Штип

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра РАЛ 7016 со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала во Штип

Индустриска хала- Кванташки

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра РАЛ 9006 со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриска хала на Златно Жито

Хотел на Сенатор- град Гевгелија

Монтирана противпожарна роло врата од водечката компанија Motorline Professional - објект Сенатор Гевгелија

Роло гаражна врата на индустриска хала

Монтирана роло гаражна врата во Прилеп со дим. 4,5 м x 4 м и автоматика за роло врати од Motorline Professional - Португалија

Индустриска хала во Гостивар

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра РАЛ 7016 со  индустриска автоматика од Motorline Professional-Португалија

Сегментна врата на индустриски објект на фирмата Кобо Продукт

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, начин на отварање High Lift  со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриски објект на Кобо Продукт.

Индустриски објект Јорго Транс - град Битола

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриски објект на Јорго Транс

Индустриски хала - населба Кадино

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра со автоматика и "wireless" пуш батон од Motorline Professional - Португалија на индустриски објект во Кадино

Индустриски сегментнаи врати- Кадино

Монтирани две сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, начин на отварање High Lift  со автоматика од Motorline Professional - Португалија на индустриски објект во населба Кадино.

Објект железничка пруга-град Битола

 Четири индустриски сегментни врати од Фабриката DoorHan - Чешка со автоматика на компанијата Motorline Professional  монтирани на индустриски објект во Битола 

Индустриски објект Рапид Билд/Детоил - град Куманово

Две индустриски панелни врати од фабриката DoorHan - Чешка со автоматика за индустриски врати на компанијата Motorline Professional монтирани на индустрки објект во Куманово

Индустриска хала Изофас- град Прилеп

Монтирани две роло гаражни врати, сива боја со автоматика Rolling 160 Motorline Professional

Индустриски објект Автосервис- Усје

Монтирана индустриска сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка со автоматика за индустриски врати на компанијата Motorline Professional монтирани на индустрки објект во населба Усје

Видео од гаражната врата

Објект сервис Јовановски-Кочани

 Индустриски автоматски гаражни врати наместени во Кочани. Плава боја, федери за 100 000 циклуси.

Објект Радовиш, Виден Транс  ДООЕЛ

Монтирани две индустриски сегментни гаражни врати со V-line Панел и појачани федери за 50000 циклуси.

Објект Сенатор-Аеродром

 Монтирани две сегментни гаражни врати РАЛ 9006, V-line панел со димензии 5.5 x 3 и 4 x 3,едната со дополнителна пешачка врата во врата

Објекет Јонсон Контролс-Струмица

Монтирани две брзи врати на Јонсон Контролс.

Објект Гранит автоматска перална-Карпош 4

Монтирана брза врата од брендот Motorline Professional - Португалија на автоматска перална во Карпош 4

Индустриски објект во град Велес

Монтирана индустриска сегментна врата на индустриска хала во град Велес.

Видео од гаражната врата

Индустриска хала во Ченто.

Монтирана панелна гаражна врата на индустриски објект во Ченто.

Видео од гаражната врата

Индустриска хала во Охрид.

Монтирана индустриска сегментна гаражна врата во хала во Охрид

Видео од гаражната врата

Индустриска хала град Куманово

Монтирана брза врата од брендот Motorline Professional - Португалија на индустриски објект во Куманово

Видео од брзата врата

Брза врата на објект на Алкалоид

Монтирана брза врата од брендот Motorline Professional - Португалија на индустриски објект на фирмата Алкалоид во Скопје

Сегментна врата на фабрика Бучен Козјак

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, начин на отварање High Lift  со автоматика и wireless тастер од Motorline Professional - Португалија на индустриски објект на Бучен Козјак

Роло индустриска врата на хала Прогрес 98-Гостивар

Монтирана индустриска роло гаражна врата со дим. 4,5 м x 5 м со дупла автоматика за роло врати од Motorline Professional - Португалија

Објект Битола

20 броја индустриски сегментни врати од фирмата Doorhan Чешка, со мазен индустриски панел.

Објект Штип

Индустриски врати DoorHan во боја РАЛ 7016 наместени во град Штип.

Објект Струмица

2 Броја индустриски гаражни врати монтирани на објект во Струмица, RAL 7016-антрацит боја.

Сервис Џеповски

1 број сегментна гаражна врата од фирмата DOORHAN (Чешка).
Со пешачка врата и во RAL-9006