Проект Адора Флатирон

Опис на проектот

Монтирани повеќе од 170 против пожарни врати и повеќе од 80 метални против димни врати од фирмата (Locher,Италија) 

Референца