Сегментна гаражна врата - населба Кисела Вода

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра,боја сива со федери за 25 000 циклуси од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата-Прдејци

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра бела боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Прдејци


 

Сегментна гаражна врата-Аеродром

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра бела боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана на станбена зграда во Аеродром


 

Сегментна гаражна врата-Радишани

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, цел мазен панел антрацит со отвори за вентилација  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Радишани


 

Сегментни гаражни врати-Струмица

Монтирани две сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, панел со касети бела боја и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Струмица


 

Сегментна гаражна врата-Прилеп

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел во дрво боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Штип 

Сегментна гаражна врата-Тетово

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра бела боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Тетово 

Сегментна гаражна врата-Битола

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра боја антрацит  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана во Битола


 

Сегментна гаражна врата-Козјак

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел во дрво боја  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирана на Козјак 

Сегментна гаражна врата- Куманово

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, цел мазен панел бела боја и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во град Куманово.


Видео од гаражната врата
 

Сегментна гаражна врата- Јурумлери

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, рапав М-лине панел  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во Јурумлери


Видео од гаражната врата
 

Сегментна гаражна врата-Прилеп

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен панел во дрво боја (Winchester)  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во Прилеп


Видео од гаражната врата
 

Сегментна гаражна врата-Битола

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка,цел мазен  панел  и автоматика од Motorline Professional-Португалија монтирани во Битола


Видео од гаражната врата
 

Гаражна врата Летечко крило - општина Бутел

Монтирани две гаражни врати летечко крило од бреднот Новоферм - Германија со автоматика од Motorline Professional-Португалија.


Видео од гаражните врати


 

Сегментна врата - касета панел бела боја во Велес

Монтирана сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, панел со касети на приватна куќа во Велес 

Сегментна гаражна врата- Свети Николе

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел бела боја со една линија на панелот и автоматика од Motorline Professional-Португалија во град Свети Николе 

Сегментна гаражна врата- Тафталиџе

Монтирана сегментна врата на станбена зграда на Тар Инженеринг од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел со ситни ребра рал 9006, федери од позади доколку напред нема доволно место  и  автоматика од Motorline Professional-Португалија во населба Тафталиџе.


Видео од гаражната врата
 

Сегментна врата Црна- населба Козле

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел со една линија на панелот и автоматика од истиот бренд DoorHan во населба Козле 

Роло гаражна врата - Општина Шуто Оризари- Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на објект во Шуто Оризари

Видео од гаражната врата

 

Сегментни врати боја Winchester-Долно Соње

Монтирани две сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, боја (Winchester) мазен  М-лине панел со една линија на панелот и автоматика од Motorline Professional 

Видео од гаражна врата

 

Сегментна гаражна врата- Град Радовиш

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, М-лине панел бела боја со една линија на панелот и автоматика од Motorline Professional-Португалија во град  Радовиш 

Сегментни врати Дрво боја село Сушица-Струмица

Монтирани сегментни врати од фабриката DoorHan - Чешка, панел со касети со автоматика од Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во село Сушица-град Струмица


Видео од гаражната врата
 

Сегментна врата Антрацит- Росоман

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен панел со ситни ребра со автоматика од Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во Росоман 

Роло гаражна врата - Општина Карпош- Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна гаража во станбена зграда на Флоростат

Видео од гаражната врата


 

Роло гаражна врата во Соње - Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата кафеава боја со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна гаража во Соне град Скопје

Видео од гаражната врата

 

Сегментна врата во населба Јака-Илинден

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, индустриски мазен панел на ситни ребра со автоматика од Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во населба Јака-Илинден


 

Сегментна врата во град Кочани

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен цел панел РАЛ 9016 со автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во Кочани 


 

Сегментна врата вo населба Пинтија

Монтирана сегментна врата од фабриката DoorHan - Чешка, мазен цел панел РАЛ 9016 со автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна куќа во населба Пинтија


 

Роло гаражна врата - Општина Центар- Град Скопје

Монтирана роло гаражна врата со  автоматика од  Motorline Professional - Португалија на приватна гаража во населба Центар


 

Сегментна гаражна врата - населба Волково

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја бела со федери за 25 000 циклуси од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - населба Тафталиџе

Монтирана сегментна гаражна врата на станбена зграда од градежната компанија Флорастат, со мазен панел на ситни ребра, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - град Штип Карбинци

Монтирана сегментна гаражна врата на приватна куќа со мазен панел на ситни ребра, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - град Радовиш

Монтирана сегментна гаражна врата на приватна куќа во Радовиш со мазен панел на ситни ребра, боја сива од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 60 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - oпштина Илинден

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја сива со федери за 25 000 циклуси од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата - Град Скопје

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја сива  од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional, на станбена зграда на Маком Градба

 

Роло гаражна врата -  населба Волково

Монтирана роло гаражна врата бела боја, автоматика на брендот Motorline Professional во населба Волково

 

Сегментна гаражна врата - Љуботен

Монтирана сегментна гаражна врата со целосен мазен панел, боја сива  од брендот DoorHan - Чешка и автоматика Rosso Evo 100 на компанијата Motorline Professional, на приватна куќа во Љуботен

 

Сегментна гаражна врата - град Тетово

Монтирана сегментна гаражна врата со мазен панел на ситни ребра, боја Антрацитна приватна куќа во Тетово

 

Сегментна гаражна врата - Марино

Монтирана сегментна гаражна врата од брендот DoorHan - Чешка, мазен панел со ситни реба, боја сива со автоматика Rosso Evo 100 на Motorline Professional

 

Сегментна гаражна врата град Куманово

Монтирана сегментна гаражна врата со луксузен мазен панел  боја бела на  приватна куќа во Куманово

видео од гаражната врата

Сегментна гаражна на Медика С

Монтирана сегментна гаражна врата со панел на ситри ребра наместена на приватна клиника Медика С
 

Сегментна гаражна врата - град Прилеп

Монтирана сегментна гаражна врата со индустриски панел на приватна куќа во Прилеп

Видео од гаражната врата

Сегментна гаражна врата со пешачка врата -проект Дубровкиња

Монтирана сегментна гаражна врата со врагеда врата во врата во Скопје на фирма Дубровкиња
 

Сегментна гаражна врата - населба Радишани

Монтирана сегментна гаражна врата Рал 9010 со мазен панел монтирана на приватна куќа во Радишани
 

Сегментна гаражна врата - село Рашче

Монтирана сегментна гаражна врата Рал 7016 на приватна куќа во село Рашче

Видео од гаражната врата

Сегментна гаражна врата - Синерџи Бизнис Центар

Монтирана сегментна гаражна врата со индустриски панел, појачани федери за 75000 отварања поставени на задниот дел од вратата.

Сегментна гаражна врата - Село Палчиште

Монтирани четири сегментни гаражни врати боја Антрацит во село Палчиште.
Видео од гаражната врата
 

Роло гаражна врата - населба Ѓорче

Монтирани две роло гаражни врати боја антрацит. Во населба Ѓорче Петров

 

Сегментна гаражна врата - населба Козле

Монтирани две сегментни гаражни врати DoorHan со автоматика во населба Козле.

 

Против пожарни алуминиумски врати

Монтирани против пожарни алуминиумски врати од фирмата (Wisniowski) Полска.

Брза автоматска врата - проект Костал

Монтирана брза врата од фирмата (Motorline professional) Португалија.
Погодна за внатрешно одвојување на погони.
 

Сегментна гаражна врата - населба Влае

 Со мазен цел панел  во RAL 9007  монтирана на семејна куќа.

Сегментна гаражна врата - Мирковци

Гаражна врата со панел на коцки RAL goledn oak (Златен даб) so 5 прозори и лизгачки мотор Motorline proffesional на главната капија.

Сегментна гаражна врата - град Кочани

Сегментна гаражна врата со вградена пешача врата монтирана на хала во Кочани

Сегментна гаражна врата - град Скопје

Сегментна гаражна врата со индустриски панел

Роло гаражна врата - населба Пинтија

Роло гаражна врата во боја RAL 8014 (кафеава) со мотор Motorline proffesional ROLING 160.

Сегментни гаражни врати

Сегментни гаражни врати со отвори за вентилација од фирмата (DOORHAN) Чешка
 

Сегментна гаражна врата - населба Сопиште

3 бр. сегментни врати .DoorHan во боја Антрацит РАЛ 7016 наместени во Сопиште. Цел мазен панел. Странични федери, кои заштедуваат висина кај ниски гаражи до 13 cm.

Сегментна гаражна врата - населба Хиподром

Сегментна гаражна врата во РАЛ (Golden Oak) Со две стакла на горен панел и странични федери

Роло гаражна врата -Пробиштип

Монтирана роло гаражна врата црна боја со мотор Motorline proffesional SP 160.

Сегментна гаражна врата - Сервис Џеповски

1 број сегментна гаражна врата од фирмата DOORHAN (Чешка).
Со пешачка врата и во RAL-9006